Lindungi Nasab
Pelihara Nasib

Kerana kita semua memainkan peranan dan tanggungjawab dalam
melindungi dan memelihara diri, keluarga dan masyarakat.

Mencegah

Memupuk kesedaran di kalangan masyarakat melalui aktiviti advokasi secara berterusan agar stigma dapat dihapuskan.

Mendidik

Mendidik masyarakat agar cakna dan peka terhadap isu sosial yang berada dalam masyarakat di Malaysia.

 

Membantu

Semua pihak berperanan dalam usaha membantu golongan sasar ini agar mereka dapat kembali ke pangkuan masyarakat.

 

 

 

 

 

 


PROGRAM PROGRAM DI BAWAH YAYASAN ZURIATCARE

Kempen & Aktiviti

“Only a life lived for others is worth living”

ALBERT EINSTEIN

“We rise by lifting others”

ROBERT INGERSOLL

“What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

SEAN FISHER

Ingin bersama kami untuk
projek kolaborasi?

Kami percaya usaha kami tidak akan berjaya dalam masa sehari. Ianya satu misi dan visi yang jauh dan panjang.
Ayuh, kita berganding bahu bagi merealisasikan matlamat besar ini !